Minőségbiztosítás

Termékeink, beszerzett és félkész termékeink minősége sokféle követelménynek, többek között az érvényben lévő törvényeknek, rendeleteknek, hatósági követelményeknek a Vevői elvárásoknak, valamint az élelmiszerbiztonsági szabályoknak kell, hogy megfeleljen. Mindenkor törekszünk arra, hogy a velünk szemben támasztott elvárásoknak maradéktalanul eleget tudjunk tenni.

Dolgozóink a jó gyártási és a jó higiéniai gyakorlat, valamint az élelmiszerbiztonsági- és környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával végzik munkájukat, hogy termékeink mindenkor biztonsággal fogyaszthatók legyenek, és kielégítsék vásárlóink igényeit.

A megfelelő élelmiszer biztonsági színvonal, a termék nyomon követhetőségének biztosítása, a jó gyártási gyakorlat alkalmazása, a környezetvédelem, valamint a munkavállalók megfelelő foglalkoztatási körülményei biztosítására működtetjük a HACCP rendszert, az IFS szabványoknak megfelelő minőségirányítási rendszert. 

A Nyíregyházi-Kenyérgyár Kft. célja a biztonságos és egyenletes, jó minőségű késztermék előállításán keresztül a vevők igényeinek messzemenő kielégítése, a fogyasztók biztonságának garantálása – a változó piaci igényekhez alkalmazkodva, az etikus üzleti viselkedés szabályait betartva.

Ennek eléréséhez a minőség politikánkat a következők alapján határoztuk meg:

  • HACCP; IFS 6.1 version szabvány követelményeknek való megfelelés.
  • Munkakörnyezetünk, valamint a technológiai feltételek folyamatos fejlesztése, a környezet magas szintű védelme.
  • A Kft. vezetősége követelménynek tekinti munkatársai rendszeres higiéniai, technológiai, környezetvédelmi, munka-és tűzvédelmi képzését, lehetővé teszi és segíti szakmai fejlődésüket.
  • Tevékenységünket környezettudatosan végezzük, környezetkímélő módszerek és technológiák alkalmazásával.
  • Tevékenységünk során minden törvényesen előírt feltételt biztosítunk a dolgozóink részére.
  • A minőségi és termékbiztonsági célok elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük minőségirányítási rendszerünket, műszaki-technológiai színvonalunkat és rendszeresen képezzük munkatársainkat.
  • Üzleti partnereinkkel mindig az etikus kereskedői magatartás szerint járunk el.
  • A vezetés elkötelezi magát, és aktív szerepet vállal a komplex minőségirányítási rendszer megvalósításában, működtetésében és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.

Minden munkavállalónk – annak tudatában, hogy a Nyíregyházi-Kenyérgyár Kft jövője, egyben a saját jövője is – elkötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével hatékonyan hozzájárul az irányítási politika és célok megvalósításához, melynek érdekében tudatosan törekszik az ehhez szükséges ismeretek elsajátítására és folyamatos gyarapítására.
->Ajánlatkérés